ÇESOB’tan sicil kaydı uyarısı

ÇESOB’tan sicil kaydı uyarısı
ÇESOB’tan sicil kaydı uyarısı

Çorum’da işyeri açarak vergi kaydını yaptıranların 30 gün içerisinde bağlı bulundukları meslek kuruluşlarına sicil kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Sicil kaydını yaptırmadığı tespit edilen işyerlerinin ise sicil kaydını yaptırana kadar faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi.
Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Sicil Müdürü Fatma Ekin, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 'Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri' başlıklı 68. maddesine göre esnaf ve sanatkarın işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı bulundukları kuruma (ÇESOB)’a sicil kaydı yaptırmaları ve Sicil Gazetesi’nde ilan ettirmekle yükümlü olduklarının hüküm altına alındığını söyledi.
Tescili mecbur olup da kanuni şekilde ve müddeti içinde kayıt ettirmemiş olanlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesindeki davet hükümlerinin uygulanacağını vurgulayan Fatma Ekin, "Buna rağmen, kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur. Ayrıca Türk Ticaret Kanunun madde 33 de tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya 32. maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır. Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin (1.000) Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. Süresi içinde kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir hususun bulunduğu sonucuna varırsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi takdirde tescil istemini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya kaçınma sebeplerini bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki cezayla cezalandırılması bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu sebeple sicil kaydınızı onbeş (15) gün içerisinde yaptırmanız hususunda gereğini rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler
Yorum Yaz

Yorumu Yapmak İçin Üye Olmanız Gerekmektedir.
Sitemize Üye Olmak İçin Buraya TIKLAYIN Mevcut Üyeliğinizle Üye Girşi Yapmak için Buraya TIKLAYIN