Demokratik Beklentiler Görüşüldü

Demokratik Beklentiler Görüşüldü
Demokratik Beklentiler Görüşüldü Demokratik Beklentiler GörüşüldüDemokratik Beklentiler Görüşüldü

Hitit Akademi Derneği’nin Düzenlediği “1 Kasım Seçimleri, Toplumsal Refleksler, Demokratik Beklentiler” Konulu panel gerçekleştirildi.Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Evkuran’ın yaptığı panelde Hitit Akademi Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Işık aynı zamanda programa panelist olarak katıldı.

Işık konuşmasında şu konulara değindi:

“Bugün Alevi-Bektaşi toplumun sorunlarının sürekli hem Sünniliğin tarihi ve teolojik varyantları hem de devletin siyasi, politik ve stratejik çıkarları içerisinden tartışılıyor olması bu kesimleri rahatsız etmekte ve çözüm konusunda ümitsizliğe düşürmektedir. Diğer taraftan, söz konusu sorunun çözümü noktasında Sünni toplumun din ve vicdan hürriyetiyle özdeşleşmiş bulunan kurumların, saldırgan bir üslupla ve yok ediciliği öneren bir anlayışla tartışılması da Sünni toplumu germekte, kutuplaşmaya itmekte dolayısıyla çözümsüzlüğe hizmet etmektedir. Bütün bu tartışmalara jakoben laiklik savunucuları da bir takım beklentilerle ve çeşitli kimlikler altında müdahil olmakta böylece çözüm masası daha köşeli bir hal almaktadır.

Bugün mesele anayasadan başlayarak bütün bir hukuk külliyatının evrensel din ve vicdan hürriyeti koşullarına göre yeniden yapılandırılması ve bu hukuki zemin üzerinden hak ve özgürlüklerin tartışılması, çözüme kavuşturulmasıdır. Bu sadece bir yasal düzenleme değil bir zihniyet değişikliği konusunda da güçlü bir başlangıç olacaktır.

Böylece:
İnanç gruplarının bir birlerine ve devlete karşı besledikleri güvensizliğe dayalı ön yargılı tutum esneyebilecek, inanç alanları devletin siyasi, politik ve stratejik hesapları gereği desteklediği, örselediği ya da tasfiye ettiği bir araç olmaktan çıkacaktır.İnanç çevreleri arasında devletin tarafgirliğini de içine alan birtakım problemler çözüme kavuşturulmuş olacaktır.Devlet, hiçbir inanç grubunu peşinen kendi varlığı için tehdit olarak görmeyecek, toplumun geri kalan kısmında da bu tür algıların pekişmesine etki etmeyecektir.Dinî ve teolojik tartışmalar mahiyeti her ne olursa olsun inanç gruplarının kendilerine bırakılacaktır.Dinî kimlikleri dillendirmenin, kurumsallaştırmanın ve pratiklerini yaşamanın önündeki engeller kaldırılacaktır.

Hiçbir inanç grubu diğer bir inanç grubunun teşkilat ve teşrifat usullerine uydurulmaya çalışılmayacaktır.

Sözü edilen kapsamlı ve demokratik bir yasal zeminin inşa edilmesiyle Alevi-Bektaşi toplumun taleplerini Sünnîliğin terminolojisi ve teolojisi üzerinden tartışanlarla, Alevi topluma hak aramak yerine her fırsatta Sünni kurum ve kurulları kaldırmaya, yasaklamaya ve içini boşaltmaya çalışanların kurdukları köşeli masaların aslında çözümden çok çözümsüzlüğe ve ayrışmaya hizmet ettiği açıkça görülecektir.

SDE Koordinatörü Murat Yılmaz da konuşmasında, Türk demokrasisinin son dönemlerde geçirdiği süreçler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, darbe olurmu olmamı tartışmalarından bugün kadınların, gençlerin siyasete katılmalarını hatta siyasette temsil kabiliyetinin yeterliliği gibi konuları tartışır duruma geldiğimizi görmemiz gerekir” dedi.Muhafazakâr Düşünce Dergisi Editörü Serhat Buhari Baytekin ise 7 Haziran ve 1 Kasım Seçimleri arasındaki beş aylık süreci ve Ak Parti’nin bu zaman dilimindeki yol haritasını anlattı.

Baytekin, Tırmanan terör ve şiddet, muhalefet partilerinin sorumluluk almama eğilimi ve uluslararası ateş çemberinin daralması gibi hususların, sorumlu davranan ve istikrar ile özdeşleşen Ak Parti’nin yeniden milletin yoğun teveccühüyle karşılaştığını belirtti.Anahtar Kelimeler
Yorum Yaz

Yorumu Yapmak İçin Üye Olmanız Gerekmektedir.
Sitemize Üye Olmak İçin Buraya TIKLAYIN Mevcut Üyeliğinizle Üye Girşi Yapmak için Buraya TIKLAYIN