E -tebligat dönemi başlıyor

E -tebligat dönemi başlıyor
E -tebligat dönemi başlıyor

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir düzenlemeyle, vergide elektronik dönüşümde bir adım daha atıldı.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakların, yazıların; elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
Konu hakkında açıklama yapan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Muzaffer Yıldırım, "Yayımlanan Tebliğ ile kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari,zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç), elektronik tebligat uygulamasının kapsamına alınmıştır.Bunların dışında kalan mükellefler, isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edebilirler" dedi.
Elektronik tebligat uygulamasının usul ve esaslarının belirlendiği söz konusu Tebliğin yürürlük tarihinin 27 Ağustos 2015 olduğunu kaydeden Yıldırım, "Ancak, elektronik tebligat uygulamasına ise 1 Ocak 2016 tarihine kadar, Tebliğ ekinde yer alan bildirim formunu doldurarak vergi dairesine başvurması ve elektronik tebligat adreslerini alması gerekmektedir. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara elektronik tebligat yapılabilir. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde, gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında elektronik tebligat uygulamasına ilişkin olarak bildirimde bulunmalıdırlar. Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan, Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Vergilendirmeyle ilgili olarak hüküm ifade edecek elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır" ifadelerini kullandı.
Haber Servisi

Anahtar Kelimeler
Yorum Yaz

Yorumu Yapmak İçin Üye Olmanız Gerekmektedir.
Sitemize Üye Olmak İçin Buraya TIKLAYIN Mevcut Üyeliğinizle Üye Girşi Yapmak için Buraya TIKLAYIN