Memur Sen yeni Hükümete talepleri için kitap hazırladı

Memur Sen yeni Hükümete talepleri için kitap hazırladı
Memur Sen yeni Hükümete  talepleri için kitap hazırladı

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı şube başkanları ve il temsilcilerinin katılımıyla yaptığı toplantıda kurulacak olan 64.cü hükümetten Memur-Sen olarak beklenti ve önerileri dile getirdi.
Saatcı, "Kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı yoğun kamu merkezli çalışma hayatı kesitinde 3. Dönem Toplu sözleşmesiyle üretilen, elde edilen çalışma barışı ve toplumsal barış yeni kazanımlarla mutlaka devam ettirilmelidir" vurgusunun yapıldığı kitapçıkta, Kamu görevlilerinin iş güvencesinin tartışıldığı, tartışılacağı ya da sona erdirileceği algısı uyandıracak kavram, içerik ve hedeflerin kesinlikle Hükümet Programı'nda yer almaması gerekir" dedi.
Memur-Sen’in teklifleri, önerileri ve olmazsa olmazlarını içeren bir kitap hazırladıklarını belirten Saatcı, kitapçıkta yer alan bazı konu başlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümet programının temel başlıkları arasında yer alması gereken konuların sıralandığı kitapçıkta, Kamunun istihdama öncülük yapması, Yeni Anayasanın yapım ve yazımı, kamu görevlilerine grev ve siyaset hakkı talep ediliyor. Kılık-kıyafet yasaklarının kaldırılması konusuna özel vurgu yapılan kitapçıkta, "Kılık-Kıyafet konusunda sınırlama üreten yönetsel düzenlemeler ile fiili uygulamalara son verileceği ve bu kapsamda üniformalı kamu görevlilerine yönelik başörtüsü yasağı ile erkeklere yönelik kılık-kıyafet yasaklarının kaldırılması ivedilikle gerçekleştirilecek işler kapsamında olduğu ifade edilmelidir" deniliyor. Sendikal örgütlenme hakkının kapsamının genişletilmesinin istendiği tekliflerde, Toplu sözleşmenin konu bakımından kapsamının genişletilmesi, kadrolu istihdam ve taşeron uygulamasının sonlandırılması isteniyor. Terörle ve paralel yapıyla mücadele konusuna da vurgu yapılan kitapçıkta, "Toplumsal sözleşme niteliğinde bir anayasa yapma hedefinin vazgeçilmez unsurlarından ikisinin "kalıcı ve etkin kamu düzeni" ve "bütün kesimlerin katkı sunduğu toplumsal huzur ve barış" olduğu gerçeğinden hareketle vesayet zeminleriyle, devlet içinde kendilerine mahsus egemenlik alanı oluşturma çabasına girişen paralel yapılarla, terörle, terör örgütleriyle, terörü destekleyen yapılarla mücadelenin devamı ile birlikte ötekileştirici devlet suçlamasına malzeme yapılan bütün zeminlerin temizlenmesi doğrultusunda geçmiş dönemlerde hayata geçirilen "Çözüm Süreci" başta olmak üzere Alevi ve Roman vatandaşların beklentilerinin karşılanması, mağduriyetlerinin giderilmesi hedefli, ortak akıl ve ortak sorumluluk temelli süreçlerin olabilecek en kısa sürede istenilen sonucu üretmesinin sağlanacağı Hükümet Programı'nda yer almalıdır" ifadeleri yer alıyor. Yargı reformuna da vurgu yapılan kitapçıkta, vesayet dönemi izlerinden arınmak için kapsamlı çalışmaların yapılması isteniyor. Eğitim sistemine yönelik uyarılarında yer aldığı kitapçıkta, "Ahlak eğitiminin hem ilk hem de orta öğretimde temel bir referans ve hedef alanı olarak belirleneceği, eğitim sisteminin "insan ve güzel ahlak" arasındaki vazgeçilmez ilişki üzerinden yeniden tesis edileceği vurgusu Hükümet Programı'nda kesin bir şekilde dile getirilmelidir" deniliyor. Çalışma hayatına ilişkin ise 12 ayrı başlıkta onlarca önerilerin yer aldığı kitapçıkta, olmazsa olmaz olarak "İş Güvencesi" belirtiliyor. Başbakan Davutoğlu'na sunulan kitapçıkta, "Kamu görevlilerinin iş güvencesinin tartışıldığı, tartışılacağı ya da sona erdirileceği algısı uyandıracak kavram, içerik ve hedefler kesinlikle Hükümet Programı'nda yer almamalıdır" ifadeleri yer alıyor. Kitapçıkta, kamuda iş güvenceli istihdam, gelir vergisi mağduriyetinin giderilmesi, 4/C ve 4/B'lilerin kadroya geçirilmesi, fiili hizmet zammı, ek göstergeler, ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılması ve disiplin cezalarının affı gibi taleplere yer verildi. Kitapçıktaki konulara ilişkin ayrıntılı bilgi web sayfamızda yayınlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler
Yorum Yaz

Yorumu Yapmak İçin Üye Olmanız Gerekmektedir.
Sitemize Üye Olmak İçin Buraya TIKLAYIN Mevcut Üyeliğinizle Üye Girşi Yapmak için Buraya TIKLAYIN