BİK Genel Kurulu’ndan yeni kararlar

BİK Genel Kurulu’ndan yeni kararlar
BİK Genel Kurulu’ndan yeni kararlar

Basın İlan Kurumu (BİK)’nun 28. Dönem 4. Toplantısı, 25-27 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı.
Zeytinburnu’ndaki Genel Müdürlük binasında gerçekleşen toplantıya BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’de katıldı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Oğuz’un Divan Başkanlığı’nı yaptığı toplantının kapanış oturumunda BİK Yönetim Kurulu Başkanı ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem’in Genel Kurul’a takdim ettiği 2015 yılı üçüncü üç aylık döneme ait faaliyet ve çalışmalarını kapsayan durum raporu ele alındı. Söz konusu rapor, Hukuk, Mali ve İlan İşleri Komisyonları’nın görüşleri alındıktan sonra oylamaya sunularak kabul edildi.
RAPORLAR GÖRÜŞÜLDÜ
Durum raporunun oylanmasından sonra yine toplantının ilk günü Denetim Kurulu Üyesi ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Genç Osman Yaraşlı’nın Genel Kurul’a sunduğu Denetçiler Raporu, Hukuk, Mali ve İlan İşler Komisyonları’nın görüşleri alındıktan sonra oybirliğiyle kabul edildi.
Denetim Kurulu raporunun oylanmasını müteakiben Kurum personeli ana taban ücretlerine 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak zam oranının tespitine ilişkin teklifi Hukuk, İlan ve Mali İşler komisyonlarının görüşleri alınarak yapılan oylama neticesinde Yönetim Kuruluna yetki verildi.
Daha sonra Kurumun 2016 yılı için ihtiyaç duyulan personel kadrolarının tespiti ile ilgili Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri alınarak oylanıp kabul edildi.
Kurumun 2016 yılı bütçesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri alınarak oylanarak onaylandı.
YENİ DÜZENLEMELER
Resmi İlân Fiyat Tarifesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanmasıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinde ise Hukuk İşleri Komisyonu’nun görüşleri doğrultusunda yürürlük tarihiyle alakalı bir düzeltme yapılarak aynen kabul edildi.
Resmi İlanların Tertibi ve Ölçümlenmesi ile ilgili 67 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın 27’nci Maddesinin Tadili konusunda Genel Kurul’un 2015 yılı Kasım ayındaki toplantısında aldığı karar uyarınca Resmi İlan Fiyat Tarifesi değişiklik teklifinin Bakanlar Kurulu tarafından kabulü üzerine kararın Resmi Gazetede 1 Ocak 2016 gününden önce yayımlanması halinde 1 Ocak 2016 gününden, 1 Ocak 2016 gününden sonra yayınlanması halinde ise "yayın tarihini takip eden ayın birinci gününden itibaren yürürlüğe girer" şeklinde kabul edildi.
Kurumun mülkiyetindeki eski genel müdürlük merkez hizmet binasına ait taşınmazın restorasyon ve yapım karşılığı uzun süreli kiralanmasıyla ilgili olarak da Mali İşler ve Hukuk İşleri Komisyonlarının önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu’na konuyla ilgili daha detaylı bir çalışma yapması ve Genel Kurul’a bilgi sunulması yönünde karar alındı.
3 GAZETENİN İSMİ DEĞİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde neşrolunan resmî ilân ve reklam yayınlama hakkını haiz 3 gazetenin isim değişikliğine dair Yönetim Kurul teklifleri komisyonlarda görüşülerek uygun bulundu. Bu itibarla Gazete İstanbul Gazetesi "Gazetem İstanbul", Türkiye’de Vakit Gazetesi "Ayrıntılı Haber", Vahdet Gazetesi ise "İstiklal" olarak isimlerini değiştirmeleri uygun bulundu.
Gündemin dahilinde 67 sayılı Genel Kurul kararının 61’inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının 8’inci bendinin (e) alt bendinin tadili ile ilgili bir grup Genel Kurul üyesi tarafından verilen önerge komisyonlarda görüşülerek gösterge rakamının 100’den 50’ye düşürülmesi kararı alındı.
Kapanış oturumunun sonunda bir sonraki Genel Kurul Toplantısı’nın (BİK 28. Dönem Genel Kurul 5. Toplantısı) 24-25-26 Şubat 2016 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.
Müteakip Genel Kurul toplantı tarihinin kararlaştırılmasından sonra dilek ve temenniler bölümünde söz alan bazı üyeler kurum faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler.
Genel Kurul, Divan Başkanı Prof. Dr. Arzu Oğuz’un teşekkür konuşmasıyla sona erdi.
(Haber Servisi)

Anahtar Kelimeler
Yorum Yaz

Yorumu Yapmak İçin Üye Olmanız Gerekmektedir.
Sitemize Üye Olmak İçin Buraya TIKLAYIN Mevcut Üyeliğinizle Üye Girşi Yapmak için Buraya TIKLAYIN